Poznań 14 października 2015

Pobierz-raport-okladka

button-city-Warszawabutton-city-Katowice

 08.30 – 9.00 
Rejestracja
 09.00 – 9.05 
 09.05 – 9.30 
Nowelizacja ustawy samorządowej w kontekście CUW.
 • intencje ustawodawcy, duch ustawy
 • kluczowe postanowienia i wynikające z nich nowe możliwości, w tym na tle możliwości dotychczasowych
 • formy organizacyjne CUW i konsekwencje ich wyboru
 09.30 – 9.55 
CASE STUDY: Czego warto uczyć się z doświadczeń biznesu
 • udana budowa CUW w warunkach organizacji biznesowej.
 • przesłanki biznesowe i operacyjne do tworzenia CUW
 • założenia kontra realia: odpowiedź organizacji na zmianę
 • funkcjonowanie CUW: jakość, rozliczenia, rozwój zakresu
  obszary problemowe i ryzyka
 09.55 – 10.10 
Konsolidacja i centralizacja: ważne pytania i szczere odpowiedzi
Konsolidacja i centralizacja jako trend, zjawisko i technologia. Cele i założenia towarzyszące konsolidacji i centralizacji. Obawy towarzyszące konsolidacji i centralizacji – te duże, i te małe. W jaki sposób konsolidacja i centralizacja wpływają na organizacje – zarówno w skali mikro i makro. Przyszłość konsolidacji i centralizacji: szanse, korzyści, zagrożenia.

 10.10 – 10.25 
CASE STUDY: Doświadczenia praktyczne w stosowaniu Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładach z obszaru gospodarki przestrzennej.
 • KRI a procesy administracyjne dot. gospodarki przestrzennej
 • konsekwencje techniczne art. 220 kpa
 • interoperacyjne rejestry publiczne jako – case dla CUW
 • przykłady projektów stosujących KRI w obszarze gospodarki przestrzennej: woj kujawsko-pomorskie; powiaty: bielsko-bialski, kłodzki oraz dzierżoniowski
 10.25 – 10.45 
CASE STUDY: Ujednolicenie platform finansowych w 115 gminach woj. Kujawsko-Pomorskiego
CASE STUDY: Centralne rozliczania VAT przez jednostki Urzędu Miasta Poznań
 10.45 – 11.05 
Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW.
 11.05 – 11.25 
Przerwa kawowa
 11.25 – 11.35 
Usługi informatyczne jako dobry obszar do budowy CUW – infrastruktura usługowa.
 11.35 – 11.55 
CASE STUDY: Doświadczenia w dziedzinie centralizacji zarządzania zasobami informatycznymi wielu jednostek Urzędu Miasta Ełk
Artur Dobkowski, Urząd Miasta Ełku

 11.55 – 12.15 
CASE STUDY: Integracja i optymalizacja systemów wodno-kanalizacyjnych w Nowym Sączu i gminach ościennych.
 • geneza projektu: potrzeby, cele, założenia
 • warunki skutecznej realizacji założeń projektu
 • szczegóły wdrożenia: zasięg, zakres, model rozliczeń
 • efekty ekonomiczne dla gmin i mieszkańców
 • lekcje wynikające z przedsięwzięcia i plany na przyszłość
 12.15 – 12.35 
CUW jako pierwszy krok do swobody tworzenia architektury wewnętrznej JST
CUW-y jako pierwszy krok do prawdziwej samodzielności organizacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego i scalenia struktur wewnętrznych samorządów. Pozafinansowe i długofalowe korzyści z wprowadzania CUW-ów w JST. Jakie cele warto sobie postawić.

 12.35 – 13.00 
CASE STUDY: Zarządzanie inwestycjami: sprawdzony obszar dla CUW.
 • realistyczna koncepcja współdziałania dla 22 gmin
 • koordynacja potrzeb i planów
 • możliwość realizacji ambitnych projektów
 • wysoka zdolność do pozyskania środków
 • kompetentny nadzór nad realizacją i rozliczeniem
 • redukcja kosztów nabycia i utrzymania inwestycji
 13.00 – 13.20 
Przerwa kawowa
 13.25 – 14.10 
DYSKUSJA PANELOWA: CUW-y w samorządach – czy to się przyjmie?
Czego wymaga i jak trudne jest wprowadzania idei Centrów Usług Wspólnych w administracji publicznej? Jak dobrze zacząć? Czego potrzebują samorządy i instytucje publiczne, by CUWy w Polsce stały się czymś powszechnym? Jak dobrze skoordynować działania – te oddolne, te na szczeblu regionalnym oraz te wspomaganie centralnie?

Udział wezmą m.in.:

Prowadzenie:

 14.10 – 14.15 
Zakończenie i podsumowanie spotkania
 14.15 – 15:00 
OBIAD

(*) Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.