Warszawa 7 października 2015

Pobierz-raport-okladka

button-city-Poznańbutton-city-Katowice

 08.30 – 9.00 
Rejestracja
 09.00 – 9.05 
 09.05 – 9.30 
CUW jako pierwszy krok do swobody tworzenia architektury wewnętrznej JST
 • intencje ustawodawcy, duch ustawy
 • kluczowe postanowienia i wynikające z nich nowe możliwości, w tym na tle możliwości dotychczasowych
 • formy organizacyjne CUW i konsekwencje ich wyboru
 09.30 – 9.50 
CUW w ramach pojedynczych jednostek administracji.
CUW-y jako pierwszy krok do prawdziwej samodzielności organizacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego i scalenia struktur wewnętrznych samorządów. Pozafinansowe i długofalowe korzyści z wprowadzania CUW-ów w JST. Jakie cele warto sobie postawić.

 09.50 – 10.05 
Konsolidacja i centralizacja: ważne pytania i szczere odpowiedzi
Konsolidacja i centralizacja jako trend, zjawisko i technologia. Cele i założenia towarzyszące konsolidacji i centralizacji. Obawy towarzyszące konsolidacji i centralizacji – te duże, i te małe. W jaki sposób konsolidacja i centralizacja wpływają na organizacje – zarówno w skali mikro i makro. Przyszłość konsolidacji i centralizacji: szanse, korzyści, zagrożenia.

 10.05 – 10.35 
Regionalne długoterminowe archiwum danych medycznych w formie centrum usług wspólnych
 • wykorzystanie sprawdzonego modelu zarządzania archiwami
 • przesłanki ekonomiczne dla centralizacji
 • przesłanki technologiczne dla centralizacji
 • koncepcja organizacji archiwum współdzielonego
 10.35 – 11.00 
 11.00 – 11.20 
Przerwa kawowa
 11.20 – 11.30 
Usługi informatyczne jako dobry obszar do budowy CUW – infrastruktura usługowa.
 11.30 - 11.45 
CASE STUDY: Standaryzacja i centralizacja zarządzania infrastrukturą w Urzędzie Miasta Lublin.
 • standaryzacja zasobów
 • standaryzacja kontraktów
 • dbałość o interoperacyjność
 • SLA i standardy obsługi
 11.45 - 11.55 
Uniwersalne usługi cyfrowe
 11.55 - 12.15 
CASE STUDY: Integracja i optymalizacja systemów wodno-kanalizacyjnych w Nowym Sączu i gminach ościennych.
 • geneza projektu: potrzeby, cele, założenia
 • warunki skutecznej realizacji założeń projektu
 • szczegóły wdrożenia: zasięg, zakres, model rozliczeń
 • efekty ekonomiczne dla gmin i mieszkańców
 • lekcje wynikające z przedsięwzięcia i plany na przyszłość
 12.15 - 12.45 
CASE STUDY: Zarządzanie inwestycjami: sprawdzony obszar dla CUW.
 • realistyczna koncepcja współdziałania dla 22 gmin
 • koordynacja potrzeb i planów
 • możliwość realizacji ambitnych projektów
 • wysoka zdolność do pozyskania środków
 • kompetentny nadzór nad realizacją i rozliczeniem
 • redukcja kosztów nabycia i utrzymania inwestycji
 12.45 - 13.10 
Przerwa kawowa
 13.10 - 14.05 
DYSKUSJA PANELOWA: CUW-y w samorządach – czy to się przyjmie?
Czego wymaga i jak trudne jest wprowadzania idei Centrów Usług Wspólnych w administracji publicznej? Jak dobrze zacząć? Czego potrzebują samorządy i instytucje publiczne, by CUWy w Polsce stały się czymś powszechnym? Jak dobrze skoordynować działania – te oddolne, te na szczeblu regionalnym oraz te wspomaganie centralnie?

Prowadzenie:

W dyskusji udział wezmą m.in.:

 14.05 - 14.10 
Podsumowanie i zakończenie konferencji
 14.10 - 15:00 
OBIAD

(*) Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.