Prelegenci 2015

Janusz Adamek

Prezes Zarządu i dyrektor spółki Sądeckie Wodociągi


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995 r.) – specjalność rachunkowość. Jego praca magisterska została wyróżniona nagrodą I stopnia za najlepszą z dziedziny rachunkowości na konkursie organizowanym przez Radę Naukową przy Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce (1996 r.). Posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez ministra finansów (2004 r.) oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa wydane przez ministra Skarbu Państwa (1998 r.).

Do 1998 roku pracował w Kredyt Banku. Od roku 1998 w Spółce Sądeckie Wodociągi, najpierw jako członek Zarządu (1998-2003 r.) później jako główny specjalista ds. ekonomicznych (2003-2007). Od 2007 roku kieruje pracami Zarządu i przedsiębiorstwem, wykonując te funkcje przy udziale członków Zarządu oraz podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych w zakresie:
organizacji spółki, gospodarki zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,
polityki kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, służb bhp i obrony cywilnej, współpracy ze związkami zawodowymi.

Jest także odpowiedzialny za tworzenie programu rozwoju spółki, jej bieżącą i przyszłą strategią oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji zadań i finansami Spółki. Żonaty, trójka dzieci
Andrzej Czernecki

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Tomasz Czuczak

Sekretarz Miasta Koszalina
Agata Dąmbska

Ekspertka, Forum Od-nowa
Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – samorządach, administracji centralnej i finansach publicznych. Jest działaczką trzeciego sektora od 1994 roku, współzałożycielką i liderką kilku organizacji pozarządowych, publicystką, szefową portalu polsko-czeskiego, tłumaczką, lektorką języka polskiego dla cudzoziemców. Studiowała socjologię na UW.
Przemysław Gamdzyk

Prezes Evention sp. z o.o.
Meeting Designer oraz prezes w spółce Evention. Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był współzałożycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.
Dariusz Gawryś

Dyrektor Departamentu IT i Administracji Spółki, PGNiG Termika.

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1993 r. pracował w Zespole Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku technologa systemów informatycznych (SI) później szefa Wydziału Technologów SI. Wdrażał systemy informatyczne dla Służb Logistycznych Wojsk Lądowych.

Od 1999 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Gerling Polska (GPŻ) na stanowisku dyrektora Departamentu Informatyki, gdzie był odpowiedzialny za strategię i rozwój IT. Prowadził jako kierownik projektu wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi ubezpieczeń. Od 2005 r. dyrektor techniczny i wiceprezes zarządu spółki Vattenfall IT Poland. Był odpowiedzialny za centralizacje infrastruktury IT w ramach grupy Vattenfall Poland.

W wyniku centralizacji usług serwisowych w grupie , na początku 2008 r. powstaje spółka Vattenfall Business Services Poland, świadcząca usługi IT, HR, księgowe i obsługi klientów dla spółek Vattenfall w Polsce. Aktywnie bierze udział w tworzeniu strategii poziomie korporacyjnym IT dla Vattenfall. Od początku bierze udział w pracach projektu grupowego One IT Infrastructure, prowadzącego do powstania nowej jednostki organizacyjnej Vattenfall IT Infrastructure Services. Był również stałym członkiem komitetu IT Infrastructure Deamand Councile odpowiedzialnym za standaryzację usług IT w całej grupie Vattenfall w Europie.

Od sierpnia 2008 do stycznia 2012 r. zajmował stanowisko dyrektora departamentu IT i administracji spółki Vattenfall Heat Poland SA. To stanowisko pełni nadal po zakupie spółki przez PGNiG i przekształceniu w PGNiG Termika w styczniu 2012.
dr Krzysztof Głuc

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi

Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi oraz zarządzaniu strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Współautor Strategii Rozwoju Nowego Sącza, konsultant w wielu projektach innowacyjnych w województwie małopolskim. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a następnie doktorat w National Louis University w Chicago. W Spółce Sądeckie Wodociągi nadzoruje realizację projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków POiIŚ.
Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin

Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych oraz zarządzania projektami.

Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.
Kamińska Danuta

Przewodnicząca Komisji Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich. Skarbnik Katowic.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe MBA. Od 2001 roku jest Skarbnikiem Miasta Katowice. Wieloletni członek Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Od 6 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, w ubiegłym roku wybrano ją na Prezesa Zarządu Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, spotkań tematycznych, zjazdów naukowych, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych. Autor i współautor wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych.

Odznaczona przez Prezydenta PR Złotym Krzyżem Zasługi. Oprócz pracy zawodowej pasjonują ją podróże, poznawanie ludzi i ich kultury, interesuje się polityką, malarstwem, muzyką i psychologią.
Marzena Kempińska

Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego
Janusz Kobeszko

Doradca Wójta Gminy Suchy Las, Forum Od-nowa

Ekspert Forum Od-nowa, absolwent KSAP w Warszawie, kierownik projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, obecnie – doradca Wójta Gminy Suchy Las. Posiada uprawnienia audytora i doradcy podatkowego, b. dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów, wykonał ponad 120 audytów i zleceń doradczych.

Doradzał miastu Zielona Góra w uzyskaniu dotacji 115 mln zł na park przemysłowy, przygotowywał tereny inwestycyjne do objęcia strefą ekonomiczną, ekspert ds. pomocy publicznej z listy MRR, obecnie na liście rezerwowej ekspertów Komisji Europejskiej. Jako trener ds. zarządzania przeszkolił ponad tysiąc samorządowców w 60 gminach.
Dawid Królica

Area Sales Manager, Extreme Networks.
Artur Kurzeja

Sekretarz Miasta Belchatowa
Laskowski Marcin

Sales Manager - Extreme Networks.
Tomasz Marcinek

Redaktor naczelny Enterprise Software Review

Od 15 lat pasjonujący się tematyką wdrożeń rozwiązań informatycznych oraz zarządzaniem zmianami w biznesie. Zajmował się rekrutacją specjalistów w różnych obszarach IT oraz doradztwem w dziedzinie strategii sprzedaży i marketingu rozwiązań informatycznych. Wieloletni dziennikarz i redaktor Computerworld specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru technologii bezpieczeństwa. Obecnie redaktor naczelny ESR.

Aleksander Nelicki

dr nauk humanistycznych, ekspert ds finansów komunalnych.

Był m.in. doradcą ministra-szefa URM (1993), wicedyrektorem Programu Reformy Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych (1995-1998), doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji (1998-2001), wicedyrektorem biura Unii Metropolii Polskich (2007-2010).
Współpracuje z think-tankiem Od Nowa.
Roman Nowak

Dyrektor Pionu Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. w Katowicach.

Rozwiązania, które tworzą przyszłość
COIG S.A. specjalizuje się projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania dla średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych, administracji publicznej oraz sektora medycznego. Firma prowadzi działalność od ponad 60-u lat, należy więc do grona najstarszych i najbardziej doświadczonych polskich firm informatycznych. Od 2012 roku spółka jest częścią Grupy Kapitałowej WASKO.

Od blisko 25-u lat COIG S.A. współpracuje z instytucjami administracji publicznej, dostarczając rozwiązania wspomagające całość procesów administracyjnych (KSAT2000i) oraz usystematyzowaną i bezpieczną obsługę elektronicznego obiegu spraw i dokumentów (Elektroniczne Systemy Obiegu Dokumentów).
Naszym klientom proponujemy outsourcing IT, oparty o nasze profesjonalne Data Center oraz produkty własne i naszych partnerów. Dzięki temu każdy Klient może w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne platformy i systemy informatyczne.
Paweł Podwysocki

Prezes Zarządu Unify Sp. z o.o

Z branżą teleinformatyczną związany od ponad 20 lat. Pracował dla AT&T, Lucent Technologies oraz Avaya. Od 2003 związany z Siemens Enterprise Communications – obecnie Unify. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również w firmach szkoleniowo – doradczych, uczestnicząc w procesach budowania misji, wizji oraz strategii dla przedsiębiorstw. Współpracował w zakresie komunikacji z klientami globalnymi oraz lokalnymi z większości branż, wiodącymi operatorami, a także partnerami biznesowymi w Polsce oraz krajach bałtyckich. Jego pasją jest przywództwo, rozwój ludzi oraz poprawa współpracy zespołowej w organizacjach. Prywatnie interesuje się teologią, gotowaniem i snowboardem.
Maciej Rossa

ISCG

Marek Sokołowski

Oracle Fusion Middleware Sales Consultant, Oracle

Wysokiej klasy ekspert w zakresie dostępnego na rynku oprogramowania middleware, rozwiązań z obszaru integracji i zarządzania procesami biznesowymi oraz wdrożeń systemów pocztowych i wysokowydajnych środowisk katalogowych. Posiada długoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie planowania i budowy architektury systemów informatycznych na rynku polskim oraz w krajach bałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego, telekomunikacyjnego i finansowego. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wroclawskiej na kierunku Inżynieria Oprogramowania. W latach 2001 - 2008 pracował w firmie Sun Microsystems. Od 2008 roku Oracle Polska na stanowisku – Oracle Fussion Middleware Sales Consultant.
Zbigniew Swoczyna

Dział Business Development i Presales, Asseco.
Paweł Szmajda

Prezes Zarządu Geopolis Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziel Budowlanym. Od 1995 rzeczoznawca majątkowy. Ekspert Banku Światowego w sprawie tworzenia systemu LPIS. Ekspert Unii Europejskiej ds. budowy systemu katastralnego na terenie Polski w roku 2004r. Autor artykułów w prasie branżowej posiadający 20-letnie doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu technologii GIS. Jego siła i pasja stanowi motor napędzający stały rozwój systemu ERGO. Racjonalny idealista.
Stanisław Tamm

Sekretarza Miasta Poznania.

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji. W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.
Marek Wójcik

Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego.

Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów od samorządów, związany ze Związkiem Powiatów Polskich.
Marek Wójcik ma wieloletnie doświadczenie jako członek zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz jako uczestnik prac Komisji Trójstronnej Społeczno-Gospodarczej. Był m.in. doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji, ekspertem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy samorządowej i doradcą ministra zdrowia. Ma za sobą również bogatą działalność samorządową m.in. jako: dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku Miast Polskich, członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz sekretarz Częstochowy.

Zajmował się ponadto koordynacją lub realizacją wielu projektów z zakresu administracji publicznej, gospodarki, przedsiębiorczości, finansów publicznych, infrastruktury technicznej i społecznej. Jest także autorem lub współautorem ponad 300 publikacji.

Jego działalność dydaktyczna obejmuje współpracę m.in. z: Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Marek Wójcik pełnił również funkcję redaktora naczelnego serwisów internetowych o tematyce samorządowej: Dziennika Warto Wiedzieć oraz SamorządTak.
Marcin Wojdat

Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy.

Wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu. Jest jednocześnie Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji. Wcześniej był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Szymon Wróbel

Zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Odpowiedzialny za sprawy samorządowe, sekretarz strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Brał udział w pracach nad przygotowaniem rządowego pakietu zmian w ustawach samorządowych, który zawiera regulacje dotyczące m.in. centrów usług wspólnych oraz ułatwienia i zachęty do łączenia jednostek samorządu terytorialnego. W ministerstwie właściwym w sprawach administracji publicznej (najpierw w MSWiA obecnie MAiC) problematyką samorządową zajmuje się do 2004 r. Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobierz bezpłatny raport specjalny „M2M Summit”.

Zobacz nasze konferencje: www.atsummit.pl | www.petent20.pl | www.cybergov.pl

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.